Privaatsuspoliitika & küpsised


ISIKUANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Antud privaatsuspoliitika järgib andmekaitse üldregulatsiooni (GDPR – General Data Protection Regulation) ja käsitleb isikuandmete töötlemist juhul, kui külastaja/lugeja kasutab veebilehte www.kinnisvarablogi.ee (edaspidi: KINNISVARABLOGI). Isikuandmete edastamine KINNISVARABLOGI’le on vajalik selleks, et külastaja/lugeja saaks kasutada meie veebilehe funktsionaalsust täies mahus. Isikuandmete all mõistetakse informatsiooni, mis käib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta (edaspidi: Lugeja).

Isikuandmete töötlemise alla kuuluvad järgmised võtted: kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine, aga ka kustutamine või hävitamine. Isikuandmeid töödeldakse ainult Lugeja nõusolekul, va. olukord, kui konkreetsete andmete töötlemise õigus või kohustus on tagatud seadusandlusega.

1. MIKS KINNISVARABLOGI ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?

KINNISVARABLOGI töötleb Lugeja isikuandmeid kasutajakogemuse parandamise või Lugejaga kontakti võtmise eesmärgil.

2. MILLISEID ANDMEID KINNISVARABLOGI KOGUB?

KINNISVARABLOGI töötleb kolme eri tüüpi andmeid: isikuandmeid, mitteisikulisi andmeid ning veebiküpsiseid.

2.1 ISIKUANDMED

KINNISVARABLOGI töötleb järgmisi Lugeja isikuandmeid:

1. ees- ja perekonnanimi  2. e-posti aadress.

Ja seda ainult juhul, kui isik on need avaldanud veebilehele www.kinnisvarablogi.ee kontakt- või uudiskirjaga liitumisvormi täitmisel; blogipostituste kommenteerimisel ning on isiklikult nõustunud privaatsuspoliitika tingimustega.

2.2 MITTEISIKULISED ANDMED

Veebilehte www.kinnisvarablogi.ee võib külastada igaüks ilma isikuandmeid sisestamata. Sellisel juhul on info, mida KINNISVARABLOGI’ga jagatakse, seotud ainult Lugeja külastuse sessiooniga. Sellist infot nimetatakse mitteisikuliseks infoks ja töödeldakse tingimusel kui Lugeja annab isiklikult nõusoleku küpsiste kasutamise hoiatusele! Mitteisikulisi andmeid kogume Google Analytics veebistatistika programmi abil. Sellist teavet kasutatakse ainult KINNISVARABLOGI veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks. Mitteisikulised andmed on külastuse pikkus, kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemise lehekülg, väljumise lehekülg, viimane liikluseallikas, sisenemised reklaamilt, otsingusüsteem, reklaamisüsteem jms.

2.3 KÜPSISED

Tagamaks KINNISVARABLOGI’i veebilehe kvaliteetsuse ning funktsionaalsuse, kasutame oma kodulehel veebiküpsiseid. See on vajalik selleks, et teha veebileht Lugejale atraktiivsemaks ja käepärasemaks (näiteks kui tihti kasutaja külastab veebilehte ja milliseid lehekülgi, millist veebilehitsejat ning tarkvara kasutab jms.) Küpsised on tekstifailid, mis jäävad kasutaja arvutisse. Küpsised ei ole kahjulikud, ei sisalda pahavara ega pole seotud konkreetse isiku või IP-aadressiga. Enamik küpsiseid kustuvad automaatselt pärast seda, kui Lugeja on oma veebilehitseja sulgenud. Kõik tuntumad veebilehitsejaid (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer ja Safari ) võtavad veebiküpsised vastu vaikimisi. Iga Lugeja saab oma turvalisuse seadeid ise muuta ning veebiküpsiste vastuvõtu tõkestada või täielikult keelata. KINNISVARABLOGI kasutab oma veebilehel Google Analytcsi ja Lugeja veebilehitseja küpsised. Iga Lugeja annab küpsiste kasutamisele vaikimisi nõusoleku kui alustab veebilehe kasutamist!

3. KÜPSISTE BLOKEERIMINE VEEBILEHITSEJAS

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

1. Internet Explorer 2. Crome 3. Firefox  4. Opera 5. Safari

Hoiatus! Kui te keelate veebiküpsiste vastuvõtu, võib osa KINNISVARABLOGI veebilehe funktsioone lakata töötamast või sisulehti võidakse kuvada valesti.

4. KUI KAUA KINNISVARABLOGI LUGEJA ISIKUANDMEID SÄILITAB?

KINNISVARABLOGI säilitab Lugeja isikuandmeid senikaua, kuni Lugeja ei nõua oma isikuandmete eemaldamist.

5. KUIDAS KINNISVARABLOGI LUGEJA ISIKUANDMEID SÄILITAB?

KINNISVARABLOGI säilitab Lugeja isikuandmeid turvalises ELKDATA OÜ (Veebimajutus.ee) serveris, millele on ligipääs ainult www.kinnisvarablogi.ee domeeni omanikul.

6. LUGEJA ÕIGUSED

Lugejal on õigus:
  • saada töödeldavate isikuandmete kohta teavet
  • saada ligipääs oma isikuandmetele
  • nõuda valede, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist, samuti asendada ja/või täiendada isikuandmeid. Lugeja vastutab lisatud või muudetud andmete õigsuse eest
  • eemaldada oma isikuandmed, kui neid pole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, va. olukord, kui KINNISVARABLOGI’l on seaduslik õigus Lugeja andmeid säilitada
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või keelamist turunduse eesmärgil
  • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni

KÜSIMUSTELE VASTAMINE

Kui Lugejal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et KINNISVARABLOGI on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, võtke ühendust e-posti aadressil kaido.kalljuste@gmail.com. Kirjas kirjeldage oma päringu sisu. KINNISVARABLOGI kohustub Lugeja päringutele vastama 30 päeva jooksul.